งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว

กำหนดการประเพณีสู่ขวัญข้าว 

วันพุธที่ 6กุมภาพันธ์  2562

เวลา 09.09 น. พิธีสู่ขวัญข้าวจากนา  ณ ท่องนาบ้านคลองสิบสาม  ม.3  ต.เขาสามสิบ

เวลา 14.00 น.  ขบวนแห่พร้อม  ณ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์

ตั้งแต่เวลา  18.00 น. เป็นต้นไป ชมการประกวดร้องเพลงและประกวดรำจากทุกหมู่บ้าน

 

วันพฤหัสบดีที่  7  กุมภาพันธ์  2562

เวลา  09.09 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ

เวลา  13.00 น. ชมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  การประกวดพันธุ์ข้าว การประกวดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP

เวลา  17.00 น. ชมขบวนแห่ผู้เข้าร่วมประกวดธิดาพระแม่โพสพ  ขบวนรถทั้ง 13  หมู่บ้าน และพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว

เวลา  20.20 น. รับชมการประกวดธิดาพระแม่โพสพ  การแข่งขันศิลปกรรำพื้นบ้านรอบชิงชนะเลิศ

 

วันศุกร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2562

เวลา 09.09 น. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP  เที่ยวชมนิทรรสการแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีบ้านโคกมะกอกร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับขบวนแห่ ทั้ง 13  หมู่บ้าน ซึ่งจอดโชว์บริเวณงาน

เวลา 20.00 น. ชมการแสดงดนตรี  / ชมการแข่งขันมวยไทย / สักการะขอพรจากพระแม่โพสพ

  -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 355