ครัววันดี

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : ปลาทับทิมสมุนไพร / ผัดเผ็ด เก้ง กวาง หมูป่า
ที่ตั้ง : 127 หมู่4 ต. ผักขะ อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 089-833-3464 / 088-018-8088-037-262-690
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 07.00 – 21.00 น.
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 22