ครัวคุณเปิ้ล

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : ปลาทับทิมทอด 3 รส
ที่ตั้ง : อ. โคกสูง จ. สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 085-433-2263
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 08.00 – 15.00 น.
การเดินทาง : อยู่ตรงข้ามโครงการทับทิมสยาม

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 67