ข้าวแกงปักษ์ใต้

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : ปลาทอดขมิ้น
ที่ตั้ง : อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 083-598-1487
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 08.00 – 10.30 น.
การเดินทาง : ซอยหน้าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 16