ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นบ้านนา

ประเภทอาหาร : – Noodle
ลักษณะเด่น : ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น ขาหมูนายก กระเพราหมูหมัก
ที่ตั้ง : 1244 ม.10 ถ. สุวรรณศร ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 0-3726-1188, 081-940-3556, 08-1849-1997 , 08-4093-3178
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 07.00 – 17.00 น.
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 43