ก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูป้าฉ่ำ

ประเภทอาหาร : – Noodle
ลักษณะเด่น : ก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมู
ที่ตั้ง : 778 หมู่ที่ 1 ต. ตาพระยา อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 0-3751-0118
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 08.00 – 16.00 น.
การเดินทาง : หน้าวัดตาพระยา

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 63