กัณฐิกา-อำเภอศรีมโหสถ

ที่ตั้ง เลขที่ 118 ม.9 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์  081-829-8253
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 35 ห้อง
ราคาห้องพัก 500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หมายเหตุ

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 81