กลุ่มโบราณสถานสระมรกต กลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่

กลุ่มโบราณสถานสระมรกต  ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสระมรกต ตำบลโคกไทย เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัย เริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๘  ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างศิลาแลงและอิฐ ส่วนใหญ่คงเหลือเฉพาะรากฐานอาคารเท่านั้น ระหว่างการขุดแต่งได้ค้นพบ รอยพระพุทธบาทคู่ สลักอยู่บนศิลาแลง ลักษณะเป็นรอยเลียนแบบรอยเท้ามนุษย์ กลางฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักรนูนทั้งสองข้าง สันนิษฐานว่าเป็นรอยที่เกิดจาการปักร่ม ตรงกลางมีหลุมสำหรับใช้ปักเสา สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อปักฉัตรหรือร่ม รอยพระพุทธบาทคู่นี้คาดว่าสร้างขึ้นครั้งแรกสมัยทวาราวดีถึงสมัยลพบุรี นับเป็นรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ใกล้กันมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากภายในบ่อ และเป็นบ่อซึ่งได้นำน้ำขึ้นทูลเกล้าถวายเนื่องในพิธีรัชมังคลาภิเษก

นอกจากนั้นยังมี สระมรกต เป็นส่วนหนึ่งของโบราณ สถานสระมรกตประกอบด้วย อาคารศิลาแลงล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ลักษณะเป็นอโรคยศาล หรือโรงพยาบาลในสมัยโบราณ ส่วนสระมรกตเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้าง ๑๑๕ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร มีพื้นที่ ๔๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร  สันนิษฐานว่าขุดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ และได้นำศิลาแลงไปใช้เป็นสถาปัตยกรรม นอกจากสระมรกตแล้วยังมี สระบัวหล้า และ อาคารศรีมโหสถ ศูนย์นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ  เปิดให้ชมทุกวัน

การเดินทาง  จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามถนนสุวินทวงศ์ ใช้เส้นทางหมายเลข ๓๑๙ สายปราจีนบุรี-อำเภอพนมสารคาม ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีก ๕๐๐ เมตร ก็จะถึงกลุ่มโบราณสถานแห่งนี้

 


-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 503