กลุ่มจักสานใบลานบ้านทับลาน

กลุ่มจักสานใบลานบ้านทับลาน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ เส้นกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ๓๐ กิโลเมตร จากกบินทร์บุรี ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๐๐๓๖ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากใบลานประเภทกระเป๋า หมวก กล่องกระดาษทิชชู เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.

 

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 639