แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดสระแก้ว
ตั้งอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอประมาณ 36 กิโลเมตร

“ ละลุ ” เป็นภาษาเขมรแปลว่า “ ทะลุ ” อันเป็นปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดจากการยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดิน
แข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัว เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ
มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผา บ้างมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ คล้ายกับ
“ แพะเมืองผี ” ที่จังหวัดแพร่ บางคนจึงเรียกว่า “ แพะเมืองผีแห่งใหม่ ”

ด้วยพื้นที่กว้างกว่า 2,000 ไร่ จึงทำให้ละลุมีความสวยงามและแปลกตา
เหมาะแก่การเที่ยวชมอย่างยิ่ง

การเดินทาง
ถ้าเดินทางจากอำเภออรัญประเทศไปตามทางหลวงหมายเลข 382
สาย อรัญประเทศ – ตาพระยา เลี้ยวซ้ายที่บ้านกุดเตย หลักกิโลเมตร
ที่ 35 - 36 ตามทางหลวงหมายเลข 3486 ถึงบ้านโคคลาน –
หนองผักแว่น ระยะทาง 18 กิโลเมตร จากหนองผักแว่นเป็นถนนลูกรัง
เข้าไปถึงหมู่บ้าน ระยะทาง 1 กิโลเมตร

ติดต่อเช่ารถอีแต๊กชมละลุ โทรศัพท์ 089 098 0772 นางรำไพ

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
Tourism Authority of Thailand : Nakhon Nayok Office