'); } document.write(''); function Mouse() { ypos = event.y; xpos = event.x - 5; } document.onmousemove=Mouse; function animateLogo() { outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop; for (i = 0; i < L; i++) { ie[i].style.top = ypos + logoHeight * Math.sin(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180); ie[i].style.left = xpos + logoWidth * Math.cos(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180); Sz[i] = ie[i].style.pixelTop - ypos; if (Sz[i] < 5) Sz[i] = 5; ie[i].style.fontSize = Sz[i] / 1.7; } currStep -= step; setTimeout('animateLogo()', 20); } window.onload = animateLogo; } // End --> หมู่บ้านไม้ประดับคลอง 15
 
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 นครนายก

จากอาชีพเสริมสู่อาชีพหลัก


ในอดีตชาวบ้านย่านคลอง 15 อำเภอองครักษ์ ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก
และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนท้องทุ่งให้เป็นแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และขยับขยาย
พื้นที่ปลูกจนปัจจุบันพื้นที่สองริมฝั่งถนนคลอง 15 หนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับนานาชนิด และสร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้านจนกลายเป็นอาชีพหลัก
สร้างรายได้ที่น่าพอใจให้กับเกษตรกรคลอง 15

อากาศหนาวเย็น ไม้ดอกผลิดอก ไม้ใบผลิใบ สีสันละลานตา เบ่งบานตลอดเส้นทาง
ที่ยาวกว่า 8 กิโลเมตร หมู่บ้านไม้ดอกฯเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวตาม โครงการ Unseen Thailand ในมุมมองใหม่วิถีชีวิต
ประเพณีและวัฒนธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เส้นทางแห่งความสุข
ของจังหวัดนครนายก ที่ทุกคนต้องแวะ ก่อนเดินทางกลับ หรือก่อนจะเดินทาง
ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
โทรศัพท์ 083 784 2702 คุณโก๊ะ

 


จุดเด่นของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15
คือ เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอก
ไม้ประดับหลากชนิด ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ บอนไซ ไม้ถัก ไม้ล้อม และอุปกรณ์ในการจัดสวน ในราคา
ขายส่ง มีร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศมาซื้อจากที่นี่ไปขายต่อ

นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในสีสันของพันธุ์ไม้ ไม่ควรพลาดที่จะแวะชมไม้ประดับ
เลือกไม้ดอก คัดไม้ล้อม เพื่อปลูกให้ร่มเงา เพิ่มความสุข และสดชื่นให้กับบ้านและ
ที่ทำงาน หรือจะเลือกซื้อไม้มงคล เป็นของฝาก
ของขวัญในวันพิเศษก็มีให้เลือก
มากมาย
 

การเดินทาง

รถยนต์
จากกรุงเทพ ฯ - รังสิต - องครักษ์ ( ใช้ถนนหมายเลข 305) ถึงคลอง 15 เลี้ยวซ้าย ตลอดคลอง 15 นักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมทิวทัศน์ วิถีชีวิตชาวสวน
ไม้ดอก หรือจะจอดชมและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ชาวสวนก็มีความยินดี
พร้อมให้คำแนะนำ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับแต่ละชนิดอย่างละเอียด


รถโดยสารประจำทาง
จากกรุงเทพ ฯ – นครนายก มีบริการรถโดยสารประจำทาง ทั้งรถธรรมดา
และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ( ถนนกำแพงเพชร 2) ทุกวัน สอบถามได้ที่ โทร .0-2936-3660, 0-2936-3666

 
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
Tourism Authority of Thailand : Nakhon Nayok Office
โทรศัพท์ 081 811 2157 คุณสมเกียรติ โทรศัพท์ 083 784 2702 คุณโก๊ะ