โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร

บริเวณโรงเรียนอยู่ติดกับเขาชะโงก

เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพไทย มีพื้นที่ประมาณ 19,290 ไร่ นอกจาก ส่วนที่เป็นอาคารเรียนและกรมนักเรียนนายร้อยรักษา พระองค์แล้ว ยังได้ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เยี่ยมชม

 

และร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาในรูป
แบบต่างๆได้แก่ การฝึกหัดพายเรือแคนู ขี่จักรยานท่องเที่ยว เดินป่า ไต่หน้าผาจริง / จำลอง
โครงการกิจกรรมวอร์คแรลลี่ และจักรยานแรลลี่
นอกจากนี้ยังมีศูนย์กีฬาประเภทต่าง ๆ
เช่น สนามกอล์ฟ สนามยิงปืน สนุกเกอร์ คาราโอเกะ
สถานที่พัก ห้องประชุม / สัมมนา ห้องอาหาร
และค่ายเยาวชน สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยว
โทร. 0-3739-3010 ต่อ 62960-3 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
ตั้งอยู่บนชะง่อนหินเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
มีประชาชนเคารพนับถือมาก ตามประวัติท่านเป็นนายด่าน
เมืองนครนายกสมัยกรุงศรีอยุธยา วีรกรรมของท่าน
คือการต่อต้านเขมรที่แปรพักตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2130
ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะที่ไทยติดพันศึก
กับพม่าเขมร ได้เข้ามารุกรานและกวาดต้อนผู้คนแถบ
ปราจีนบุรีเพื่อนำกลับเขมรโดยได้ยึดเมืองปราจีนบุรี


และเมืองนครนายก ขุนด่านได้รวบรวมคนที่เมืองนครนายก
ไปตั้งหลักที่เขาชะโงก แล้วยกกำลังเข้าขับไล่เขมรออก
จากนครนายก จนเขมรแตกพ่ายไป
ความศักดิ์สิทธิ์ของ
เจ้าพ่อขุนด่านยังมีเรื่องเล่าอีกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ญี่ปุ่นนำกำลังพลไปตั้งหลักที่เขาชะโงกและได้รื้อศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
เจ้าพ่อขุนด่านได้ทรงแสดงอภินิหารทำให้ทหารญี่ปุ่นล้มตายเป็นจำนวนมาก

อาคารพิพิธภัณฑ์ รร . จปร . 100 ปี เป็นสถานที่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกองทัพไทย มีการจัดแสดง
อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ทำสงครามในอดีต เครื่องแบบนายทหารของกองทัพ รวมทั้งมีห้องชมสไลด์มัลติวิชั่น
บรรยายเรื่องราวและประวัติความเป็นมา และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง รัชกาลที่ 5 อีกด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
Tourism Authority of Thailand : Nakhon Nayok Office