'); } document.write(''); function Mouse() { ypos = event.y; xpos = event.x - 5; } document.onmousemove=Mouse; function animateLogo() { outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop; for (i = 0; i < L; i++) { ie[i].style.top = ypos + logoHeight * Math.sin(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180); ie[i].style.left = xpos + logoWidth * Math.cos(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180); Sz[i] = ie[i].style.pixelTop - ypos; if (Sz[i] < 5) Sz[i] = 5; ie[i].style.fontSize = Sz[i] / 1.7; } currStep -= step; setTimeout('animateLogo()', 20); } window.onload = animateLogo; } // End --> นครนายก_ร้านอาหาร


โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร

บริเวณโรงเรียนอยู่ติดกับเขาชะโงก

เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพไทย มีพื้นที่ประมาณ 19,290 ไร่ นอกจาก ส่วนที่เป็นอาคารเรียนและกรมนักเรียนนายร้อยรักษา พระองค์แล้ว ยังได้ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เยี่ยมชม

 

และร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาในรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ การฝึกหัดพายเรือแคนู ขี่จักรยานท่องเที่ยว เดินป่า
ไต่หน้าผาจริง / จำลอง โครงการกิจกรรมวอร์คแรลลี่
และจักรยานแรลลี่ นอกจากนี้ยังมีศูนย์กีฬาประเภทต่าง ๆ
เช่น สนามกอล์ฟ สนามยิงปืน สนุกเกอร์ คาราโอเกะ
สถานที่พัก ห้องประชุม / สัมมนา ห้องอาหาร
และค่ายเยาวชน สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยว
โทร. 0-3739-3010 ต่อ 62960-3


.

 

 

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ตั้งอยู่บนชะง่อนหินเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมาก
ตามประวัติท่านเป็นนายด่านเมืองนครนายกสมัยกรุงศรีอยุธยา วีรกรรมของท่านคือการต่อต้านเขมรที่แปรพักตร์ เมื่อปี
พ.ศ. 2130 ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะที่ไทยติดพันศึกกับพม่า
เขมร ได้เข้ามารุกรานและกวาดต้อนผู้คนแถบปราจีนบุรีเพื่อนำกลับเขมร
โดยได้ยึดเมืองปราจีนบุรี

และเมืองนครนายก ขุนด่านได้รวบรวมคนที่เมืองนครนายกไปตั้งหลักที่เขาชะโงก
แล้วยกกำลังเข้าขับไล่เขมรออกจากนครนายก จนเขมรแตกพ่ายไป


ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อขุนด่านยังมีเรื่องเล่าอีกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ญี่ปุ่นนำกำลังพลไปตั้งหลักที่เขาชะโงกและได้รื้อศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
เจ้าพ่อขุนด่านได้ทรงแสดงอภินิหารทำให้ทหารญี่ปุ่นล้มตายเป็นจำนวนมาก

อาคารพิพิธภัณฑ์ รร . จปร . 100 ปี เป็นสถานที่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกองทัพไทย
มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ทำสงครามในอดีต เครื่องแบบนายทหารของกองทัพ
รวมทั้งมีห้องชมสไลด์มัลติวิชั่น บรรยายเรื่องราวและประวัติความเป็นมา
และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง รัชกาลที่ 5 อีกด้วย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 8 จังหวัดนครนายก
Tourism Authority of Thailand Central Region Office : Region 8 Nakhonnayok Province