หน้าแรก

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก


แบบวันเดียว
- [จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางรังสิต-องครักษ์ (ทางหลวงหมายเลข 305)]
- [จากจังหวัดอื่น โปรดดูเส้นทางไปนครนายกจากแผนที่กรมทางหลวง]

- เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3052 เส้นทางไป รร.จปร.
- เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกึ่ง ผจญภัยภายในรร.จปร.
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ออกเดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทาง นครนายก-น้ำตกสาริกา-น้ำตกนางรอง หรือเลือกกิจกรรมล่องแก่งในลำน้ำนครนายก
- เดินทางกลับตามเส้นทางเดิม แวะเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับที่คลอง 15 อ.องครักษ์
- เดินทางกลับ


แบบสองวันหนึ่งคืน
วันแรกเหมือนแบบวันเดียว
วันที่สอง

- เดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมเดินป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางกลับตามเส้นทางเขาใหญ่-ปราจีนบุรี แวะชมและเลือกซื้อสมุนไพรที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศร
- แวะชมและเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับที่คลอง 15 อ.องครักษ์
- เดินทางกลับ


หน้าแรก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 8
182/88 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0 3731 2282 , 0 3731 2284
โทรสาร 0 3731 2286

Tourism Authority of Thailand, Central Office Region 8

182/88 Suwannasorn Rd. Thachang Muang, Nakhonnayok 26000, Thailand
Telephone : +66 0 3731 2282, +66 0 3731 2284 FAX: +66 0 3731 2286

Comment & Suggestions more Information please contact : tatnayok@tat.or.th