ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก

อำเภอเมือง

อุทยานพระพิฆเณศ พระพิฆเณศปางประทานพร ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เลขที่ 24/4 หมู่ที่ 11 ถ.นครนายก-น้ำตกสาริกา (สี่แยกประชาเกษม)
ต.สาริกา อ.เมือง จากตัวเมืองนครนายกไปทางถนนสาริกา-นางรอง ถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกลานรัก ประมาณ 200 เมตร อุทยาน
พระิพิฆเณศตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ ภายในบริเวณอุทยาน สักการะองค์พระพิฆเณศ และอาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมองค์พระพิฆเณศจำนวน 108 ปาง ที่สมบูรณ์อีก
แห่งของเมืองไทย
เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายก
และจังหวัดใกล้เคียง
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
เป็นศูนย์ที่จัดแสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ตลอดระยะเวลา 60 ปี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมูลนิธิชัยพัฒนา
ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองเดิมเป็นเสาไม้ยาวประมาณ
1 เมตรเศษ ปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัว ตั้งอยู่ บริเวณ
กำแพงเมืองเก่า
หลวงพ่อเศียรนคร ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ่)
ตำบลนครนายก อำเภอเมือง นครนายก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่่เลื่อมใสศรัทธา ของชาวจังหวัด นครนายก
วัดใหญ่ทักขิณาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก ริมแม่น้ำนครนายก วัดใหญ่ทักขิตารามเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง

พระแก้วมรกตองค์จำลองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ประดิษฐานอยู่ใน
พระวิหารยอดเขา ณ วัดคีรีวัน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี
อยู่บนถนนสายนครนายก - ท่าด่าน อำเภอเมืองนครนายก
อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 อยู่ที่วัดพราหมณี
ตำบลสาริกา อำเภอเมือง นครนายก จัดสร้างโดยสหายสงคราม
กองพลญี่ปุ่นที่ 37
แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร หรือเมืองดงละคร แต่เดิมเรียกกันว่า
“ เมืองลับแล ” เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณสมัยขอมมีอำนาจ
มีแนวกำแพงเป็นเนินดินและคูเมืองปรากฏอยู่ ชาวบ้านเรียกกันว่า “
สันคูเมือง ”
พุทธสถานจีเต็กลิ้ม ลขที่ 111   ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี้ย) ปางมหาเศรษฐีซัมภล (ปางมหาราช) ซึ่่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือและเชื่อว่า
เมื่อมานมัสการจะก่อให้เกิดโชคลาภ
รอยพระพุทธบาทจำลองวัดเขานางบวช อยู่ในมณฑปยอดเขานางบวช
ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก ห่าง จาก ตัว
จังหวัดประมาณ 9 กิโลเมตร เขานางบวชสูงประมาณ 100 เมตร
พระพุทธฉาย ตั้งอยู่ที่เขาชะโงกในบริเวณโรงเรียนนายร้อย จปร. ตำบลพรหมณี
อำเภอเมืองนครนายก เป็นภาพเขียนติดอยู่กับ ชะโงกผาบนภูเขาเตี้ย ๆ

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ตั้งอยู่บนชะง่อนหินเขาชะโงกตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
นครนายก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมากตามประวัติท่าน เป็น
นายด่านเมืองนครนายกสมัยกรุงศรีอยุธยา วีรกรรมของท่านคือ การต่อต้าน
เขมรที่แปรพักตร์

โรงเรียนนายร้อย จปร. มีสิ่งน่าสนใจ คือ ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
พระพุทธฉาย อาคารพิพิธภัณฑ์ รร . จปร . 100 ปี
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ให้เยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว
และการกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ
น้ำตกสาริกา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอด ๆ
ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุดประมาณ 200 เมตร เสียค่าบำรุงผู้ใหญ่คนละ
40 บาท เด็กคนละ 20 บาท ต่างชาติ 400 บาท
ถ้ำสาริกา ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับน้ำตกสาริกาเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทตโต เคยมาบำเพ็็ญศาสนธรรม

น้ำ้้ตกนางรอง เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ไม่สูงนัก
บริเวณด้านล่างของน้ำตกมีห้องอาบน้ำและห้องสุขาบริการ เสียค่าบำรุง
รถยนต์โดยสาร ( ไม่รวมบุคคล ) 200 บาท รถยนต์เล็ก (ไม่รวมบุคคล ) 50 บาท
รถตู้ ( ไม่รวมบุคคล ) 100 บาท รถจักรยานยนต์ 10 บาท บุคคลคนละ 10 บาท

อุทยานวังตะไคร
เป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ประดับนานาพันธุ์ ในเนื้อที่ 1,500 ไร่
มีถนนให้รถยนต์วิ่งเข้าชมในบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งประเภท
เช้าไปเย็นกลับและประเภทค้างแรม

น้ำตกลานรัก เดิมชื่อว่า น้ำตกตาดหินกอง ตั้งอยู่ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง
นครนายกเส้นทางไป น้ำตกสาริกา-นางรอง โดยแยกด้านซ้ายที่สี่แยกประชาเกษม
ตรงหลักกิโลเมตรที่ 8 เข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงบริเวณน้ำตก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีจุดชมวิวทิวทัศน์ต่าง ๆ อันได้แก่
จุดชมวิว กม. ที่ 30 ( จากปากช่อง ) จุดชมวิวเขาเขียว ( ผาตรอมใจ)
และจุดชมวิว กม. ที่ 9 บนทางขึ้นเขาเขียว
ส่วนน้ำตกที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมเพราะทางเข้าสะดวก ได้แก่
น้ำตกเหวนรก น้ำตกกองแก้ว น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวไทร
อ่างเก็บน้ำทรายทอง อยู่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
เป็นอ่างเก็บนำ้ขนาดเล็ก ภูมิประเทศอ่างเก็บนำ้เป็นภููเขา
มีความสวยงามตงความเป็นธรรมชาติ

อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ อยู่ที่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
แยกซ้ายมือจากถนนไปน้ำตกสาริกา นางรอง เป็นอ่างเก็บน้ำ
้ขนาดเล็กแต่มีผิวน้ำกว้าง มีน้ำตลอดปี ภูมิประเทศรอบอ่าง
เก็บนำ้มีความสวยงามตามธรรรมชาติ


 

อำเภอองครักษ์

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำนครนายกในเขตตำบลทรายมูล มี เรื่องเล่า
ว่าเมื่่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ได้เสด็จ
ประพาสจังหวัดปราจีนบุรี โดยเสด็จฯผ่านมาตามแม่น้ำนครนายกและได้มาประทับ
แรมศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ในปัจจุบัน ระหว่างประทับแรมนายทหารราชองครักษ์
ป่วยและเสียชีวิตลง เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ราชองครักษ์์

ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดแนวคลอง15อำเภอองครักษ์เป็นแหล่งเพาะ
พันธุ์พืช
ทั้งไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ซึ่งมีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับนานาชนิด
ที่เพาะชำ ทาบกิ่ง ติดตาล้อมราก ทั้งขนาดเล็กและใหญ่จัดส่งไปยังแหล่ง
จำหน่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ และต่างประเทศ


 

อำเภอปากพลี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน ตั้งอยู่ในวัดฝั่งคลองเป็นที่รวบรวมข้าวของ
เครื่องใช้ของชาวไทยพวนในอดีตจนถึงปัจจุบัน อายุราว 200 ปี

น้ำตกวังม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี มีทางแยกซ้ายมือจากถนนสุวรรณศร ที่อำเภอปากพลีี ไปยังนำ้ตกวังม่วง 16 กิโลเมตร ธารน้ำตกไหลผ่าน แนวหินมาเป็ระยะ ๆ

 

อำเภอบ้านนา

โรงเรียนเตรียมทหาร เปิดให้บริการสนามยิงปืน

น้ำตกกะอาง ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จากตัวเมืองไปตาม
ถนนสุวรรณศรถึงอำเภอบ้านนา เยื้องกับสถานีตำรวจ มีถนนแยกไปน้ำตกกะอาง ระยะทาง 11 กิโลเมตร

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
Tourism Authority of Thailand : Nakhon Nayok Office