นครนายก
....................
ปราจีนบุรี
....................
ฉะิเชิงเทรา
....................
สระแก้ว
....................
สมุทรปราการ
....................
ข่าว
....................
แผนที่ท่องเที่ยว
....................
โปรแกรมทัวร์
....................
รวมเว็บไซท์
....................
Photo Gallery
....................
About TAT8
.................... 
โครงการเขื่อนคลองท่า่ด่าน
อันเนืองมาจากพระราชดำริ

1 ใน 20 เส้นทางถวายพระพร
Thailand Grand Invitation 2006
 

sarika news

 


>>ข่าว :  

ชมฝูงผีเสื้อนับแสนมากกว่า 350 สายพันธุ์ บุกป่าปางสีดาฝนนี้แน่นอน ....
เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 2
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2549 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว


อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งอยู่ที่จังหวัด
สระแก้ว การเดินทางสะดวกสบาย จากกรุงเทพ ฯ
ถึงตัวอุทยาน ฯ ระยะทางเพียง 250 กิโลเมตร
เท่านั้น เขตป่าเป็นพื้นที่ชุ่มชื้น อากาศเย็นสบาย
มีป่าต้นน้ำจำนวนมาก จึงเป็นปัจจัยสำคัญ
ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติปางสีดาอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ และสัตว์นานาพันธุ์ เช่น
ช้างป่า กระทิง เก้ง กวาง หมูป่า เสือลาย
พาดกลอน นกเงือก นกยูง รวมทั้งผีเสื้อ
หลากสีสันที่มีอยู่อย่างหนาแน่น
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

 


นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สระแก้ว
กล่าวว่า เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
สระแก้วและร่วมอนุรักษ์ผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ ให้จังหวัดสระแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ
ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ จังหวัดสระแก้วร่วมกับอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา สมาคมรักษ์ปางสีดาและสำนักงาน
ททท.ภาคกลางเขต 8 จัด เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2549
ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.เมือง จ.สระแก้ว
มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยทุกเสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมพิเศษตลอดระยะเวลาการจัดงาน ดังนี้

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2549 “ ผีเสื้อกับสุขภาพ ”
เปิดงาน ด้วยกิจกรรมทัวร์สุขภาพ “ จิบน้ำชา ดูผีเสื้อ
เพื่อสุขภาพ ” ประกอบด้วยนวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร
จิบชาสมุนไพร ออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน รู้จักธาตุ
เจ้าเรือน สูดกลิ่นไออันบริสุทธิ์ของผืนป่าและนำดูผีเสื้อ
จดสูตรทำยาหม่องสมุนไพร รู้จักสมุนไพรในป่าปางสีดา
แข่งกินผัก และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2549 “ ผีเสื้อกับสุขภาพ ”
ร่วมทัวร์สุขภาพ จิบน้ำชา นวดฝ่าเท้า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2549 “ ผีเสื้อกับศิลปะ ”
ฝึกทักษะการถ่ายภาพผีเสื้อ ส่งประกวดภาพถ่าย
เพนท์ผ้าบาติกและเสื้อ ฉลุไม้รูปผีเสื้อ และทำดอกไม้
ประดิษฐ์

วันที่ 24 – 25 “ ผีเสื้อกับดนตรี ” พาดูผีเสื้อตามจุดต่าง ๆ
ของอุทยาน ฯ อย่างละเอียด พร้อมสอน ถ่ายภาพ
ชมมินิคอนเสิร์ต Butterfly Acoustic และชมสไลด์
ผีเสื้อสวย ๆ พร้อมเสียงเพลงผีเสื้อ

วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2549 “ ผีเสื้อในจินตนาการ ”
สัมผัสกิจกรรมค่ายดูผีเสื้อสำหรับเด็กด้อยโอกาสพิการ
ทางสายตา

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2549 “ ผีเสื้อกับ OTOP”
สอนเทคนิคการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของชุมชน เช่น จักสานไม้
ไผ่ล้อมเซรามิค ขนมหวาน เพ้นท์ผ้าบาติก ดอกไม้ประดิษฐ์ สบู่หอมและสมุนไพร

วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2549 “ ผีเสื้อกับมรดกโลก ” รับฟังและร่วมเสวนาวิชาการ
ผืนป่า ดงพญาเย็น – เขาใหญ่ มรดกทางธรรมชาติ มรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง อยู่ในเขต
พื้นที่ของจังหวัดนครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ ได้แก่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2549 “ ผีเสื้อกับกีฬา ” ร่วมกิจกรรมแรลลี่จักรยานไปดูผีเสื้อ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเล่นเกมส์ผีเสื้อสนุก ๆ

วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2549 สัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลดูผีเสื้อ “ ร่วมสร้างฝันสู่...
เมืองผีเสื้อป่าตะวันออก ”
สำรวจผีเสื้อปางสีดา ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสี
ปลูกต้นไม้สร้างอาหารให้กับผีเสื้อและสัตว์ป่า เสริมโป่งผีเสื้อ เพื่อประชากรผีเสื้อให้ป่าปางสีดา


สมาคมรักษ์ปางสีดา นำโดยนายธีระ แสงสุรเดช นายก
สมาคม ฯ ได้จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ
นักท่องเที่ยว ได้ชมผีเสื้ออย่างใกล้ชิดและถูกต้อง
พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับสายพันธุ์ ผีเสื้อที่มีอยู่กว่า 350
สายพันธุ์ นำนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมาเยือนผืนป่าปางสีดา
ได้เดินศึกษาธรรมชาติ และชมผีเสื้อนานาพันธุ์
ตามเส้นทางดูผีเสื้อสำหรับเส้นทางเดินป่าชมผีเสื้อทางอุทยาน ฯ ได้จัดทำเส้นทางดูผีเสื้อไว้ 5 จุด


เริ่มต้นตั้งแต่เช้าช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. แสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า
จุดแรก ที่ขอแนะนำ คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สามารถพบเห็นตั้งแต่บริเวณ
ลานกางเต็นท์ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยจะพบผีเสื้อวงศ์บินเร็วตั้งแต่เช้า
ในฤดูฝนจะพบผีเสื้อสกุลบารอนหลายชนิดลงกินผลไม้สุกใต้ต้นมะม่วงในเดือนเมษายน
จะพบดักแด้ผีเสื้อหนอนคูนจำนวนนับหมื่นในบริเวณรอบ ๆ ศูนย์บริการ

จุดที่สอง บริเวณน้ำตกปางสีดา หากฉีดน้ำทิ้งสักพัก จะเห็นผีเสื้อลงมากินเกลือแร่
หากเดินตามน้ำตกจะพบกับผีเสื้อ นานาชนิด โดยเฉพาะวงศ์ผีเสื้อหางติ่ง และผีเสื้อ
หนอนกระหล่ำ


จุดที่สาม บริเวณน้ำตกลานหินดาด เริ่มต้นจากกิโลเมตรที่ 6 โดยเดินผ่านทุ่งกระทิง
สองข้างทางจะพบกับผีเสื้อสกุลผีเสื้อป่านานาพันธุ์ เช่น กาหลิบแดง พระเสาร์ใหญ่
และที่ปลายทางจะพบกับ “ น้ำตกลานหินดาด ” และชม “ กล้วยไม้ป่า ” ดอกไม้งาม
ช่วงหน้าฝน

จุดที่สี่ ห้วยน้ำเย็น เป็นที่ตั้งของหน่วย ปด.5 อากาศเย็นสบายตลอดปี หากเดินไป
ตามลำห้วยจะพบกับ ผีเสื้อที่หายากหลายชนิด เช่น ผีเสื้อลายซิกแซก ฟ้าเฟลเดอร์
ตาแมวม่วง


จุดสุดท้าย แหล่งน้ำซับ กม.26 เริ่มต้นจากชุดวิว กม.25 ชมความเขียวขจีของผืนป่า
ตะวันออก และเป็นป่าต้นน้ำ ของแม่น้ำบางปะกง เดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร
เศษ จะพบแหล่งน้ำซับอยู่กลางถนน ซึ่งผีเสื้อจะพากันมากินโป่ง สองฟากฝั่งเต็มไปด้วย
ผีเสื้อวงศ์บินเร็ว


นางสาวเบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ภาคกลาง
เขต 8 ให้สัมภาษณ์ว่า สระแก้วมีมนต์เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวที่มีหลากหลาย
ไม่ซ้ำแบบใคร ทั้งโบราณสถาน สิ่งปลูกสร้าง วิถีชีวิต และธรรมชาติที่ยังคงมี
ความสมบูรณ์อยู่มากโดยเฉพาะมีผืนป่าที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การ
ยูเนสโกให้เขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาและปางสีดาเป็น 2 ใน 5 ของ
ผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ มรดกทางธรรมชาติเ ป็นมรดกโลก
แห่งใหม่ของประเทศไทย และคนไทยน่าจะหาโอกาสไปเยือน
ผืนป่าและเดินทาง ท่องเที่ยวที่เมืองสระแก้ว พร้อมทั้งชมผีเสื้อ
ที่ปางสีดา ชมประติมากรรมจากธรรมชาติที่ละลุ ศึกษาประวัติ
ศาสตร์ที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม เที่ยวชมตลาดค้าชายแดนที่โรงเกลือ
พักผ่อนในสถานพักแรมหลากหลายบรรยากาศ ชิมอาหารพื้นเมือง
หลายหลายรายการ เลือกซื้อของฝากจากชุมชน ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การเดินทาง (ดูแผนที่) จากกรุงเทพ ฯ ามารถใช้เส้นทางผ่านจ.ฉะเชิงเทรา
– อ.พนมสารคาม – อ.กบินทร์บุรี ใช้ถนนหมายเลข 304 ผ่านศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ แล้วเลี้ยวขวาตัดเข้า ถนนหมายเลข 359
มุ่งหน้ามายังตัวเมืองสระแก้วหรือจะใช้เส้นทางผ่าน จ.นครนายก
จากนั้นใช้ถนน หมายเลข 33 เข้าตัวเมืองสระแก้ว ขับรถออกจากตัวเมือง
สระแก้วไปอีก 27 กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติปางสีดา


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

•  อุทยานแห่งชาติปางสีดา โทร.0-3724-3775, 0-3724-6100, 0-1862-1511
•  สมาคมรักษ์ปางสีดา โทร.0-1429-2842 และ www.rakpangsida.com
•  ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จ.สระแก้ว โทร.0-3742-5032
•  สำนักงาน ททท. ภาคกลางเขต 8 โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284, 0-3731-5664


หน้าหลักTo contact us:ททท.ภาคกลางเขต 8
182/88 ม.1 ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จังหวัดนครนายกPhone: 0 3731 2282
Fax: 0 3731 2286
E-mail: tatnayok@tat.or.th
 
  Home l About Us l Contact Us l