เที่ยวเมืองไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ ปราจีนบุรี

วันที่ 16 – 18 กันยายน 2548
ณ บริเวณสวนรัศมีรีสอร์ทแอนด์สปา บ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

แหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล ไม้ผล แห่งใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรี เลือกซื้อ เลือกชม
ตลอดเส้นทางถนนสีเขียว

จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดจัดงานเมืองไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ ปราจีนบุรี
ประจำปี 2548 ระหว่างวันที่ 16
– 18 กันยายน 2548 ณ บริเวณสวนรัศมีรีสอร์ทแอนด์สปา บ้านดงบัง
ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม้ดอก ไม้ประดับของจังหวัดปราจีนบุรี
ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรีเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้นานาชนิดที่กำลังได้รับความนิยมจากพ่อค้าแม่ขายที่แวะมารับซื้อเพื่อไปส่งขายต่อ
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านจะแวะซื้อกลับบ้าน เช่น ไม้ประดับไทย ๆ – โมก, หมาก, ปาล์ม, ไม้ไทยในวรรณคดี,
วาสนา, ไม้ขุดล้อม รวมทั้งไม้ผล, ผลไม้, ผัก เช่น กระท้อน มังคุด ขนุน ทุเรียน หน่อไม้ ผักกะเชด เป็นต้น
เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดของผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีจึงจัดงานเมืองไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับขึ้น
ซึ่งภายในงานได้เชิญเกษตรกรที่เพาะพันธุ์ไม้มาออกร้านจำหน่ายกิ่งพันธุ์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับชมการจัดตกแต่งสวนตัวอย่าง
สาธิตการจัดสวนถาดแผงไม้มงคล ไม้หายาก ไม้ประดับ ประกวดการจัดร้านค้าที่จำหน่ายไม้ประดับ และเลือกซื้อสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รับคำแนะนำการปลูกต้นไม้ที่ซุ้ม “ คลีนิคบำรุงต้นไม้ ” เป็นต้น

นางสาวเบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8 กล่าวเพิ่มเติมว่า ในจังหวัดปราจีนบุรีมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมแหล่งท่องเที่ยวหลัก อาทิ
กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง ที่ อ.นาดี , โรยตัวที่น้ำตกเวฬุวัน ที่อุทยานแห่งทับลาน หรือ โรยตัวที่น้ำตกธารรัตนา
4 หน้าผา 5 น้ำตก
.ปราจีนบุรี – จ.นครนายก, ศึกษาประวัติศาสตร์ที่โบราณสถานต่าง ๆ เช่น
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี, กลุ่มโบราณสถานสระมรกต, ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
นวด/ฝังเข็ม/สปา ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น

ก่อนเดินทางกลับแวะเลือกซื้อของฝากจากจังหวัดปราจีนบุรี เช่น สินค้าจากโรงงานคุณภาพ เลือกไม้มงคล ไม้ประดับ
ไม้ดอก ไม้ล้อมไปปลูกให้ร่มเงา และเพิ่มสีสันให้กับบ้าน หรือจะเลือกผลไม้ หน่อไม้ไผ่ตง สินค้าพื้นบ้านก็มีให้เลือก
หลายชนิด

การเดินทาง จากกรุงเทพ ฯ ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 305 หรือ 33 มุ่งหน้ามายังจังหวัดนครนายก
จากนั้นใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 33 มุ่งหน้าไปยังปราจีนบุรี – กบินทร์บุรี ประมาณ 28 กิโลเมตร
สังเกตด้านซ้ายมือจะมีสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เลี้ยวขวาขับตรงไปตลอด สองฝั่งของถนนถูกประดับประดาไปด้วย
ร้านขายไม้ดอกไม้ประดับ

ติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โทร.0-3721-2146 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
โทร.0-3721-7871-2 หรือสำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8 โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284