ชวนมาชมไม้ดอก เลือกไม้ดัด คัดไม้ล้อมซื้อของดีไปจัดสวนหรือเป็นของฝากในงาน...  


ไม้ดอก ไม้ประดับ และของดีอำเภอองครักษ์ ประจำปี 2550

วันที่ 30,31 มีนาคม – 1 เมษายน 2550

ณ บริเวณหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายกตลอดแนวถนนที่ขนานไปกับคลอง15 ยาวกว่า 8 กิโลเมตรของหมู่บ้าน
ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15
ถูกจับจองจากชาวสวนดอกไม้ที่จัดวางพรรณไม้หลาก
สีนานาชนิดที่สวยงามแปลกตา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งช็อปปิ้งไม้ดอก
ไม้ประดับแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จนปัจจุบันเป็นจุดแวะพักสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางก่อนเข้านครนายกหรือก่อนเดินทางกลับบ้าน

จุดเด่นของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากชนิด
ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ บอนไซ ไม้ถัก
ไม้ล้อม และอุปกรณ์ในการจัดสวนในราคาขายส่ง มีร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ทั่วทุกภาคในประเทศมา
ซื้อจากที่นี่ไปขายต่อ นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในสีสันของพันธุ์ไม้ ไม่ควรพลาดที่จะแวะชมไม้ประดับ
เลือกไม้ดอก คัดไม้ล้อมเพื่อปลูกให้ร่มเงาเพิ่มความสุขและสดชื่นให้กับบ้าน และที่ทำงาน
หรือจะเลือกซื้อเป็นของฝาก ของขวัญ ก็มีไม้มงคลให้เลือกมากมายนายจิตตวีร์ ภูมิวุฒิสาร นายอำเภอองครักษ์ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
แหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่งเสริมการตลาดของสินค้า
ชุมชนของอำเภอองครักษ์รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดนครนายกร่วมกับอำเภอองครักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอองครักษ์
และกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 องครักษ์ กำหนดจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ
และของดีอำเภอองครักษ์ ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 30,3 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2550 ณ
บริเวณหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 และวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก ภายในงานมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ อาทิ

•  การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ

•  ชมการจัดสวนหย่อม จุดสาธิตการจัดสวน

•  ออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และไม้มงคลนานาชนิด

•  เลือกซื้อของดีอำเภอองครักษ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน

•  ชมการแสดงพื้นบ้าน รำวงย้อนยุค และมหรสพตลอดงาน

นางสาวเบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8 กล่าวว่า
หมู่บ้านไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดแวะชมแวะซื้อพรรณไม้ดอกไม้ประดับ
ที่มีราคาย่อมเยาเริ่มต้นตั้งแต่ราคาไม่ถึงสิบบาทจนแพงที่สุดถึงเรือนหมื่น ใช้เวลาสัก 1 ชั่วโมง ก่อนจะเดินทางเข้าตัวเมืองนครนายก แวะเขตทหารน่าเที่ยว
“ โรงเรียนเตรียมทหาร ”
และ“โรงเรียนนายร้อยจปร.”พักรับประทานอาหาร
กลางวันก่อนจะมุ่งหน้าไปชมสิ่งปลูกสร้างที่สุดของเมืองไทยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน“ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ”
และ “ เขื่อนขุนด่านปราการชล ” หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่สร้างระบบชลประทานให้ประชาชนชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงได้ใช้ทรัพยากรน้ำ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพหรือนอนพักสักคืนที่นครนายก
สอบถามเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่สำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8ได้ทุกวัน
เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร.0-3731-2282,0-3731-2284, 0-3731-5664,
1672และ www.tat8.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดงาน ฯ ได้ที่ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ โทร.0-3739-1394To contact us:ททท.ภาคกลางเขต 8
182/88 ม.1 ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จังหวัดนครนายกPhone: 0 3731 2282
Fax: 0 3731 2286
E-mail: tatnayok@tat.or.th
 
  Home l About Us l Contact Us l