นครนายก
     ....................
     ปราจีนบุรี
     ....................
     ฉะิเชิงเทรา
     ....................
     สระแก้ว
     ....................
     สมุทรปราการ
     ....................
     ข่าว
     ....................
     แผนที่ท่องเที่ยว
     ....................
     โปรแกรมทัวร์
     ....................
     รวมเว็บไซท์
     ....................
     ปฏิทินท่องเที่ยว

     ....................
     Photo Gallery
     ....................
     About TAT8
     ....................


>>ข่าว :  


รร.เตรียมทหาร

รร.จปร.

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ


ไม้ดอก ไม้ประดับ และของดีอำเภอองครักษ์ ประจำปี 2550

วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2550

ณ บริเวณหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ตลอดแนวถนนขนานคลอง15 ยาวกว่า 8 กิโลเมตร ของหมู่บ้านไม้ดอก
ไม้ประดับคลอง 15
ถูกจับจองจากชาวสวนดอกไม้ที่จัดวางพรรณไม้หลากสี
นานาชนิดที่สวยงามแปลกตา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งช็อปปิ้ง
ไม้ดอกไม้ประดับแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จนปัจจุบันเป็นจุดแวะพัก
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางก่อนเข้านครนายกหรือก่อนเดินทางกลับบ้าน

จุดเด่นของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอก
ไม้ประดับหลากชนิด ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ บอนไซ ไม้ถัก ไม้ล้อม และอุปกรณ์ในการจัดสวน
ในราคาขายส่ง มีร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ทั่วทุกภาคในประเทศมาซื้อจากที่นี่ไปขายต่อ
นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในสีสันของพันธุ์ไม้ ไม่ควรพลาดที่จะแวะชมไม้ประดับ
เลือกไม้ดอก คัดไม้ล้อมเพื่อปลูกให้ร่มเงาเพิ่มความสุขและสดชื่นให้กับบ้าน
และที่ทำงานหรือจะเลือกซื้อเป็นของฝาก ของขวัญ ก็มีไม้มงคลให้เลือกมากมาย

นายจิตตวีร์ ภูมิวุฒิสาร นายอำเภอองครักษ์ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
แหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่งเสริมการตลาดของสินค้า
ชุมชนของอำเภอองครักษ์ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จังหวัดนครนายกร่วมกับอำเภอองครักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตอำเภอองครักษ์และกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 องครักษ์
กำหนดจัดงานไม้ดอกไม้ประดับและของดีอำเภอองครักษ์ ประจำปี 2550
ระหว่างวันที่ 30, 31 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2550 ณ บริเวณหมู่บ้านไม้ดอก
ไม้ประดับ คลอง 15 และวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ภายในงานมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ อาทิ

•  การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ
•  ชมการจัดสวนหย่อม จุดสาธิตการจัดสวน
•  ออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และไม้มงคลนานาชนิด
•  เลือกซื้อของดีอำเภอองครักษ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
•  ชมการแสดงพื้นบ้าน รำวงย้อนยุค และมหรสพตลอดงาน

นางสาวเบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8
กล่าวว่า หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดแวะชมแวะซื้อพรรณ
ไม้ดอกไม้ประดับที่มีราคาย่อมเยาเริ่มต้นตั้งแต่ราคาไม่ถึงสิบบาทจนแพงที่สุด
ถึงเรือนหมื่น ใช้เวลาสัก 1 ชั่วโมง ก่อนจะเดินทางเข้าตัวเมืองนครนายก
แวะเขตทหารน่าเที่ยว “โรงเรียนเตรียมทหาร” และ “โรงเรียนนายร้อยจปร.”


พักรับประทานอาหารกลางวันก่อนจะมุ่งหน้าไปชมสิ่งปลูกสร้างที่สุดของเมืองไทย
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
“ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ”
และ “เขื่อนขุนด่านปราการชล” หนึ่งในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สร้างระบบชลประทานให้ประชาชนชาวนครนายก
และจังหวัดใกล้เคียงได้ใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนจะเดินทางกลับ
โดยสวัสดิภาพ หรือนอนพักสักคืนที่นครนายก

l แผนที่เดินทาง l ที่เที่ยวอื่น ๆ l ที่นอน l ที่กิน l ล่องแก่ง l

สอบถามเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่สำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8
ได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทร.0-3731-2282,0-3731-2284, 0-3731-5664, 1672
และ www.tat8.com

หน้าหลัก 
To contact us:

ททท.ภาคกลางเขต 8
182/88 ม.1 ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จังหวัดนครนายก
Phone: 0 3731 2282
Fax: 0 3731 2286
E-mail: tatnayok@tat.or.th
 
  Home l About Us l Contact Us l