การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 8

TAT8
Under Construction
 

 

 

 
วันที่ 8 – 16 เมษายน 2549 ณ บริเวณสนามโรงเรียนพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
และชมรมชาวสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัด งานวันมะม่วง
และของดีเมืองแปดริ้ว วันที่ 8 – 16 เมษายน 2549
ณ บริเวณสนามโรงเรียนพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เพื่อเผยแพร่มะม่วงพันธุ์ดี พืชผลทางการเกษตร สินค้าแปรรูป
และของดีเมืองแปดริ้วให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
และเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมะม่วง และของดี
เมืองแปดริ้วมาจำหน่าย ให้กับผู้บริโภคโดยตรง
รวมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา

เลือกซื้อ
•  มะม่วงคุณภาพส่งออกในราคาคนไทย
•  ของดีเมืองแปดริ้ว – OTOP ขึ้นชื่อ
•  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง
•  กิ่งพันธุ์มะม่วงพันธุ์ดี
•  ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายพันธุ์
•  อาหารอร่อยหลากชนิด


เลือกชม

•  การประกวดมะม่วงและผลผลิตการเกษตร
•  นิทรรศการด้านการเกษตรเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงและพืชผลทางการเกษตร

“ แปดริ้ว ” เมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ เห็นได้จากการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย
ทั้งมีแหล่งเลี้ยงปลากะพงแหล่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก มีผลผลิตทางการเกษตร
ที่ขึ้นชื่อหลายอย่าง เช่น ข้าวหอมมะลิ ไข่ไก่ กุ้ง มะม่วง เป็นต้นนางสาวเบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8
กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวชมงานวันมะม่วงและของดี เมืองแปดริ้ว ต้องไม่พลาดแวะชมและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวแปดริ้ว
เริ่มต้นชมงานวันมะม่วง ฯ ก่อน จากนั้นชมและไหว้พระศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแปดริ้ว “
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ” ซึ่งมีพระอุโบสถหินอ่อนที่ทรงคุณค่ามูลค่ากว่า 2,000
ล้านบาท ภายในประดิษฐานพระพุทธโสธร ล่องเรือชมทิวทัศน์และฟังเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำบางปะกง
นักท่องเที่ยวสามารถจองที่นั่งได้บริเวณท่าเรือวัดโสธร
ใช้เวลาล่องประมาณ 45 นาที ไปขึ้นท่าที่ ตลาดบ้านใหม่ ตลาดโบราณอายุกว่า
100 ปีที่ศูนย์รวมอาหารอร่อย-วิถีชีวิตริมน้ำและสถานถ่ายทำภาพยนต์หลายๆ เรื่อง

ไหว้หลวงพ่อโต 1 ใน 3 องค์ของประเทศไทย ประดิษฐาน ณ วัดอุภัยภาติการาม
ขอพรพระประธานและสักการะเทพเจ้าตามคติความเชื่อของชาวจีนที่ วัดจีนประชาสโมสร

การเดินทาง รถยนต์ – จากกรุงเทพ - ผ่านมีนบุรี ใช้ถนนหมายเลข
304 หรือ ถนนบางนา-ตราด ใช้ถนนหมายเลข 34 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข
314 หรือ ผ่านสมุทรปราการ-บางปะกง ใช้ถนนหมายเลข 3 ต่อด้วย
ถนนหมายเลข 314 หรือ ใช้ถนนสายมอร์เตอร์เวย์ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน
หมายเลข 314


รถโดยสารประจำทาง
– จากกรุงเทพ ฯ มีรถประจำทางออกจากสถานี
ขนส่งสายเหนือ หรือสถานีขนส่ง สายตะวันออก (เอกมัย)
รถไฟ
– จากกรุงเทพ ฯ (หัวลำโพง) มีขบวนรถไฟไปฉะเชิงเทราทุกวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

•  สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1635
•  สำนักงาน ททท . ภาคกลางเขต 8 โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284 www.tat8.com

 
To contact us:  


ททท.ภาคกลางเขต 8
182/88 ม.1 ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จังหวัดนครนายก


Phone: 0 3731 2282
Fax: 0 3731 2286
E-mail: tatnayok@tat.or.th
 
  Home l About Us l Contact Us l