>>ข่าว :  
 
.... แต่งไทย นุ่งโจง ห่มจีบ ย้อนอดีต ย้อนเวลา ...
านประเพณีลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2549
ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ ชมโขนสดวงใหญ่ แต่งไทยย้อนอดีตย้อนเวลา ลอยกระทงสวยใต้แสงจันทร์
ณ แม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงทรา
เพื่อสืบสานกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดฉะเชิงเทรา สืบทอดวิถีชีวิตริมน้ำและความเป็นไทย ส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมและการละเล่น การแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึก
ให้ประชาชนร่วมกันรักษาแม่น้ำบางปะกงให้สะอาด จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงาน ประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี
นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้จังหวัดฉะเชิงเทรากำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยใช้ชื่อว่า
“งานประเพณีลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ”
ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2549 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงและสวนมรุพงษ์ อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรากิจก
รรมภายในงานจะมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย

•  ฟัง เพลงพระราชนิพนธ์ใต้แสงจันทร์ (5 พฤศจิกายน)
•  ชม โขนสด จากวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี (4 - 5 พฤศจิกายน)
•  ร่วม แต่งกายชุดไทย ย้อนยุค ย้อนสมัย
•  ชมการ ประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 5 – 7 ปี
•  ชมการแสดง วงดนตรีลูกทุ่งของเยาวชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
•  ชมการ ประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงามและสร้างสรรค์
•  ชมการแสดงแสงสีเสียง/คอนเสิร์ตจากศิลปินอคาเดมีแฟนตาเซีย 2
•  สัมผัสวิถีไทย “ ลานกิจกรรม – วิถีปลายจวัก วิถีเวียงวัง การแสดงของนักเรียน ”
•  ชิมอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นเมือง ที่หารับประทานได้ยากในบรรยากาศยามเย็นริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง เน้นความอร่อย สะอาด
ภาชนะใส่อาหารที่เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ - ถ้วยชามดินเผา/ใบตองสำหรับใส่อาหาร กระบอกไม้ไผ่สำหรับใส่เครื่องดื่ม
ใช้เตาฟืนในการหุงต้ม เป็นต้น

นางสาวเบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท . ภาคกลางเขต 8 กล่าวว่า
ก่อนงานลอยกระทงจะเริ่มขึ้นในช่วงเย็น นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาช่วงเช้า
แวะชมฝูงโลมาที่ปากอ่าวแม่น้ำบางปะกงก่อน ฝูงโลมานี้จะเข้ามาหาอาหารบริเวณปากอ่าว
พร้อมกับลมหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปี

 

จากนั้นนั่งรถเข้าตัวเมือง นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตีระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียง 3 ใบในโลก ใบหนึ่งอยู่ที่ วัดจีนประชาสโมสร ( เล่งฮกยี่ )
แล้ว จากนั้นเดินทางสู่ วัดอุภัยภาติการาม ( ซำปอกง ) นมัสการและทำบุญบูรณะ
องค์พระหลวงพ่อโต 1 ใน 3 องค์ของประเทศไทย ขอพรพระเสริมสิริมงคล
ด้านอาชีพการงานให้รุ่งเรือง มั่นคง ใหญ่โต สุดท้ายไหว้ หลวงพ่อพุทธโสธร
พระคู่เมืองแปดริ้ว ก่อนจะเข้างานลอยกระทง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรายละเอียดรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่
สำนักงาน ททท . ภาคกลางเขต 8 โทร. 0-3731-2282,0-3731-2284,0-3731-5664,
1672 , www.tat8.com

และสอบถามข้อมูลงานลอยกระทงเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
โทร. 0-3881-4338 ต่อ 151

หน้าหลัก
To contact us:ททท.ภาคกลางเขต 8
182/88 ม.1 ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จังหวัดนครนายกPhone: 0 3731 2282
Fax: 0 3731 2286
E-mail: tatnayok@tat.or.th
 
  Home l About Us l Contact Us l