นครนายก
     ....................
     ปราจีนบุรี
     ....................
     ฉะิเชิงเทรา
     ....................
     สระแก้ว
     ....................
     สมุทรปราการ
     ....................
     ข่าว
     ....................
     แผนที่ท่องเที่ยว
     ....................
     โปรแกรมทัวร์
     ....................
     รวมเว็บไซท์
     ....................
     ปฏิทินท่องเที่ยว

     ....................
     Photo Gallery
     ....................
     About TAT8
     ....................

 


 

>>สระแก้ว :  


คำนำ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / จากผู้เรียบเรียง
การใช้คู่มือดูผีเสื้อ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ียวกับผีเสื้อ
กว่าจะเป็นผีเสื้อ
แหล่งดูผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติฯปางสีดา
วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง Family Papilionae (Birdwing and Swallowatials)
วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ Family Nymphalidae (Brush-footed Butterfies)
วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน Family Lycaenidae (Hairstreaks and Blue)
วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว Family Hesperiidae (Skippers)
สายสัมพันธ์ จากแมลงปีกสวย

“ สายสัมพันธ์ ” จากแมลงปีกสวย

ธีระ แสงสุรเดช ประธานกลุ่มรักษ์ปางสีดา

กลางเดือนกรกฎาคม 2545 หลังจากที่พวกเรา“ กลุ่มรักษ์ปางสีดา”
ได้ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินใจรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แม้ว่าสุดท้ายจะได้เพียงเข้ารอบ 1 ใน 7 ของประเทศ แต่ที่มาก
ไปกว่านั้นคือการมาดูผลงานของกรรมการวันนั้น ได้นำไปสู่
ความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มรักษ์ปางสีดากับนักดูผีเสื้อระดับอาจารย์
ที่มีฉายาในวงการว่า “ หนานกะเบ้อ ” หรือ “ สินธุยศจันทรสาขา ”
โดยมีเจ้าแมลงปีกสวยตัวนี้เป็นสื่อ นั่นคือปฐมบทของการค้นพบ
แหล่งดูผีเสื้อ แหล่งใหม่ของเมืองไทยในเวลาต่อมา

ตลอดเวลาระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ความรู้ด้านกีฏวิทยา
ผสานกับประสบการณ์ ในการดูผีเสื้อมาอย่างโชกโชนของอาจารย์
ถูกนำมาถ่ายทอดสู่สมาชิกกลุ่มรักษ์ปางสีดา โดยอาศัยเวลาช่วงวัน
หยุดนัดกันไปดูผีเสื้อ ด้วนจำนวนผีเสื้อที่มากมายหลากหลาย และสายตาที่เปี่ยมไปด้วย
ความรู้และประสบการณ์ของพี่สินธุยศ จึงไม่แปลกที่มีการสำรวจพบผีเสื้ออื่น ๆ ในประเทศไทย
ในเวลาต่อมา

“ ผีเสื้อ ” จากหนึ่งเป็นสอง สู่อีกหลาย ๆ ตัว นำความรู้
ประสบการณ์ ความรัก และหลงใหลเจ้าแมลงปีกสวย
ตัวนี้ ในฐานะกลุ่มอนุรักษ์ที่ทำงานด้านนี้ มานานกว่า
9 ปี ผ่านกิจกรรมค่ายหลายสิบค่าย ให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนสระแก้ว และที่อื่น ๆ อีกไม่ต่ำกว่า
3 พันคน วันนี้เรากำลังบอกกับสาธารณชนว่า อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา มีผีเสื้อมากมายหลากหลาย พบเห็น
ง่ายจนได้รับการยอมรับจากกลุ่มรักษ์ผีเสื้อว่าเป็น
“เมืองผีเสื้อแห่งป่าตะวันออก ”

แม้ว่าสายน้ำจำไหลเอื่อยลงในช่วงหน้าแล้ง แต่กลับเป็นฤดูกาลของการดูผีเสื้อ หลายคนไปเที่ยว
ป่าหน้าแล้ง แต่หารู้ไม่ว่าช่วงเวลานี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เป็นช่วงที่มีผีเสื้อ
เยอะมาก ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เลยเป็นเวลาที่เราจะนัดกับสมาชิกฯ ออกทริปดูผีเสื้อ
เป็นอย่างนี้มาตลอด

จากทริปแรกจนทุกวันนี้ “ ราชินีแห่งแมลง ” ตัวนี้นำมาซึ่ง
สายสัมพันธ์อันเหนี่ยวแน่น ระหว่างเรา รวมทั้งเจ้าหน้าที่
อุทยานฯ นำมาสู่การจัดกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น
นำเด็กดูผีเสื้อ ฉายสไลด์ผีเสื้อให้เขารู้ว่า รอบบ้าน
รอบโรงเรียนเขายังมีอะไรอีกมากที่สวยงาม รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมดูผีเสื้อให้ผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส
ปี 2003 ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนำไปสู่การอนุรักษ์ผีเสื้อและธรรมชาต
ิต่อไป

หลังจากที่เราบอกคนทั่วไปเรื่องผีเสื้อปางสีดา หลายความคิดผ่านเข้ามา เพื่อต้องการชูให้ผีเสื้อ
เป็น “ แมลงนำโชค ” ของจังหวัดสระแก้ว ด้วยจิตใจที่รักธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายสมชาย ชุ่มรัตน์) จึงสนใจและให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก
หลังจากที่ผมนำข้อมูลที่กลุ่มรักษ์ผีเสื้อจากอินเตอร์เน็ต ที่เขาพิมพ์ไว้หน้าโฮมเพจมาให้ท่านอ่าน
พร้อมกับภาพผีเสื้อสวย ๆ หลายพันธุ์ที่พี่สินธุยศนำมาฉายให้ดู กิจกรรมต่อยอดหลายอย่าง
กำลังเริ่มขึ้น อย่างน้อยหนังสือคู่มือดูผีเสื้อปางสีดาเล่มนี้ ก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าทางจังหวัดได้ให้
ความสำคัญในการส่งเสริมผีเสื้อไม่น้อยเหมือนกัน

รวมไปถึงที่ท่านผู้ว่าฯ ได้ประสานนำกลุ่มเกษตรกรผ้าทอมือบ้านหันทราย อำเภออรัญประเทศ
ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าระดับโอท็อป 5 ดาว มาดูผีเสื้อปางสีดา เพื่อให้เกิดแนวคิด
นำไปออกแบบผ้าลายผีเสื้อ เพื่อส่งเสริมให้เป็นลายประจำจังหวัดต่อไปในอนาคต

ด้วยความตั้งใจจริงของพี่สินธุยศ กลุ่มรักษ์ปางสีดาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา
และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ตั้งใจว่าจะพยายามส่งเสริมให้สระแก้วปางสีดา เป็นดินแดนของ
ผีเสื้อ ( Butterfly Land ) ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้มีผีเสื้อตลอดทั้งปี จัดทำสวนผีเสื้อ
กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกแบบลายผีเสื้อลงบนสินค้าโอท็อป
หลายความคิดกำลังถูกสานต่อ ในขณะที่ “ สายสัมพันธ์ ” ของกลุ่มรักษ์ปางสีดา กับกลุ่มรักษ์
ผีเสื้อ และเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว กำลังเหนียวแน่นมากขึ้น
ก็เป็นผล มาจากเจ้า “ แมลงปีกสวย ” ตัวนี้

หน้าหลัก
เทศกาลประเพณี l ที่เที่ยว l ที่นอน l ที่กิน l ที่นวด l ล่องเรือ l ล่องแก่ง l ผจญภัย l เที่ยวสุขภาพ
l เที่ยวเกษตร l จักรยาน l ตีกอล์ฟ l OTOP l แผนที่ l บริษัททัวร์ l โทรศัพท์ l ลิงค์ lTo contact us:ททท.ภาคกลางเขต 8
182/88 ม.1 ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จังหวัดนครนายกPhone: 0 3731 2282
Fax: 0 3731 2286
E-mail: tatnayok@tat.or.th
 
  Home l About Us l Contact Us l