นที่สุด ททท. ภาคกลางเขต 8 ก็เผยลูกเล่นใหม่ หวังเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม
นักช็อบทั้งมือใหม่และมือเก่า เที่ยวตลาดสด ตลาดโบราณ โดยมีแผนการให้เที่ยว
ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สมุทรปราการ
างสาว เบจญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8
กล่าวว่า ในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีสื่อกลาง
“ ตลาดสด ตลาดโบราณ ” ให้นักท่องเที่ยวสามารถคัดเลือกและจัดสรรให้อยู่ใน
เส้นทางท่องเที่ยวได้ อาจจะใช้เวลาสัก 1 ชั่งโมง เพิ่มกิจกรรมชมตลาดให้คณะเดินทาง
ได้แวะซื้อของฝาก เลือกอาหารอร่อยสะอาดเป็นอาหารมื้อเช้าหรือกลางวัน เรียนรู้วิถีชีวิต ชุมชน ก่อนหรือหลังการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
างสาว เบจญจวรรณ กล่าวต่อไปว่า ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง
จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก เลือกเดินชม
ตลาดสด ตลาดโบราณอายุกว่า 100 ปี ตลาดการค้าชายแดนที่อยู่ใกล้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและใกล้กรุงเทพฯ ในรัศมีระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร ซึ่งพ่อค้าแม่ขาย
และคนในชุมชนพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ชม ได้ซื้อ ได้เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเพิ่มรอยยิ้มให้กับผู้สูงวัยที่ได้มาเยือน
บรรยากาศเก่า ๆ ที่มีให้เลือกหลากหลายตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความน่าสนใจ
แตกต่างกัน


     นครนายก
     ....................
     ปราจีนบุรี
     ....................
     ฉะิเชิงเทรา
     ....................
     สระแก้ว
     ....................
     สมุทรปราการ
     ....................
     ข่าว
     ....................
     แผนที่ท่องเที่ยว
     ....................
     โปรแกรมทัวร์
     ....................
     รวมเว็บไซท์
     ....................
     ปฏิทินท่องเที่ยว

     ....................
     Photo Gallery
     ....................
     About TAT8
     ....................


>>ข่าว :  

สำหรับตลาดทั้ง 9 แห่ง มีดังนี้

•  เลือกหาของฝาก ชิมอาหารอร่อยพายเรือชมสวนผลไม้ต้องแวะชม ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

•  ชิมอาหารอร่อย ชมตลาดน้ำโบราณอายุกว่า 140 ปี ไหว้หลวงพ่อโต ปิดทองหัวใจพระ ต้องแวะเที่ยว ตลาดน้ำโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

•  ชมตลาดสองเมือง เรียนรู้วิถีชุมชน ชิมกาแฟโบราณที่ขายมายาวนานกว่า 60 ปี ต้องแวะที่ ตลาดคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา

•  ขอพรหลวงพ่อพุทธโสธร ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง เลือกชิมอาหารอร่อย ขนมจากหวานมัน มะพร้าวน้ำหอม ต้องแวะที่ ตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

•  คัดทุเรียนเนื้อหนา กระท้อนเนื้อนุ่ม มังคุดหวานหอมหน่อไม้ไผ่ตงอวบอ้วน ต้องแวะ ตลาดหนองชะอมจังหวัดปราจีนบุร

•  เลือกเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าไม้ไผ่ ชมหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งเมืองปราจีนต้องแวะ ตลาดบ้านโง้ง-บ้านต้น จังหวัดปราจีนบุรี

•  เที่ยวชมเที่ยวชิมเที่ยวซื้อ - - - พืชพันธุ์นานาชนิด บนถนนเกษตรกรรม เมืองไม้ดอกไม้ประดับ-สวนสมุนไพร-ถนนผลไม้ ต้องแวะ เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ-กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง-ถนนผลไม้บ้านหนองจวง หนองกันเกรา จังหวัดปราจีนบุรี

•  เลือกซื้อของมือสอง สินค้าหลากชนิด ทั้งเก่าทั้งใหม่ ของไทยและของเทศ ต้องแวะที่ ตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว

•  แหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เลือกไม้ดอก-ไม้ประดับ-ไม้มงคล เป็นของฝากก่อนกลับบ้าน ต้องแวะ “ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 ” จังหวัดนครนายก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 8โทร.0-3731-2282,0-3731-2284,0-3731-5664 หรือ1672 โทรสาร 0-3731-2286
www.tat 8. com E-mail : tatnayok@tat.or.th

หน้าหลัก
To contact us:ททท.ภาคกลางเขต 8
182/88 ม.1 ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จังหวัดนครนายกPhone: 0 3731 2282
Fax: 0 3731 2286
E-mail: tatnayok@tat.or.th
 
  Home l About Us l Contact Us l