close
FOLLOW US ON 

ข่าวสระแก้ว

เทศกาลมาฆปูรมีศรีสระแก้ว ประจำปี 2561 และงานมาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดมันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

งานมาฆปูรมีศรีสระแก้ว 3

อ่านต่อ

เชิญเที่ยวงาน ถนนคนเดิน “มหกรรมอาหาร 5 ชาติพันธุ์ ” 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ถนนมิตรสัมพันธ์ (บ้านญวน) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

มหกรรมอาหาร-5-ชาติพันธุ์_สก.

กำหนดการ

งานถนนคนเดิน “มหกรรมอาหาร 5 ชาติพันธุ์ “2 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ถนนมิตรสัมพันธ์
(บ้านญวน) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันศุกร์ที่  2  กุมภาพันธ์  2561

 • เวลา 16.00 น.   ผู้ประกอบการค้า  5 ชาติพันธุ์  สาธิต  จำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์
  ทางวัฒนธรรม
 • เวลา18.00 น.   พิธีเปิดงาน
  • ชมศิลปะการแสดง 5  ชาติพันธุ์  และการแสดงดนตรีร่วมสมัย
   บริเวณเวทีกลางชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ (ซอยบ้านญวน)
  • ชมการแสดงดนตรีไทย บริเวณชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์(ซอยบ้านญวน)
 • เวลา 22.00  น.    ปิดงาน

วันเสาร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2561

 • เวลา 16.00 น.   – ผู้ประกอบการค้า  5 ชาติพันธุ์  สาธิต  จำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์
  ทางวัฒนธรรม
 • – ชมศิลปะการแสดง  5  ชาติพันธุ์  และการแสดงดนตรีร่วมสมัย                                                                                  บริเวณเวทีกลางชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ (ซอยบ้านญวน)
 • –  ชมการแสดงดนตรีไทย บริเวณชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ (ซอยบ้านญวน)
 • เวลา 22.00  น.     ปิดงาน

วันอาทิตย์ที่  4  กุมภาพันธ์   2561

 • เวลา 16.00 น.   – ผู้ประกอบการค้า  5 ชาติพันธุ์  สาธิต  จำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์
  ทางวัฒนธรรม
 • – ชมศิลปะการแสดง  5  ชาติพันธุ์  และการแสดงดนตรีร่วมสมัย                                                                                  บริเวณเวทีกลางชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ (ซอยบ้านญวน)
 • –  ชมการแสดงดนตรีไทย บริเวณชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ (ซอยบ้านญวน)
 • เวลา 22.00  น.     ปิดงาน

อ่านต่อ

ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561 จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

งานปิดทอง-2561
ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด

เบอร์โทร

1. วัดบ้านขาม 15 – 25 ก.พ. 61 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 089-096-6149
2. วัดโพธิ์แทน 13 – 22 ก.พ. 61 ต.โพธิ์แทน อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
3. วัดโนนฝาวพุทธาราม 14 – 25 ก.พ. 61 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 099-468-0189
4. วัดบ้านเขาขาด 9 – 18 ก.พ. 61 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 090-391-9979, 080-887-0819
5. วัดเกตุการาม(เนินม่วง) 15 – 25 ก.พ. 61 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 086-095-3093
6. วัดเขาน้อย 12 – 22 ก.พ. 61 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 086-173-9561
7. วัดเนินสูงวนาลัย 13 – 22 ก.พ. 61 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 089-246-8738
8. วัดอินทรแบก 15 – 25 ก.พ. 61 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 083-114-3288
9. วัดคลองยาง 15 – 23 ก.พ. 61 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระเเก้ว 089-094-8430
10. วัดวังรี 13 – 21 ก.พ. 61 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระเเก้ว 084-350-7913
11. วัดสองพี่น้อง 10 – 18 ก.พ. 61 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระเเก้ว 089-934-0823
12. วัดคลองศรีเมือง 13 – 25 ก.พ. 61 ต.ท่าเเยก อ.เมือง จ.สระเเก้ว 084-310-4179
13. วัดทุ่งเจริญ (หนองผำวนาวาส) 10 – 18 ก.พ. 61 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว 086-110-0377
14. วัดไทยสามารถ (สันติธรรม) 9 – 17 ก.พ. 61 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว
15. วัดบ้านด่าน 11 – 20 ก.พ. 61 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว 084-435-0498
อ่านต่อ

เทศกาลดูผีเสื้อ…ที่ปางสีดา

ลบได้01

มหัศจรรย์ผืนป่าตะวันออก..ดูผีเสื้อที่ปางสีดา   เทศกาลดูผีเสื้อ… ที่ปางสีดา

เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  

ณ  อุทยานแห่งชาติปางสีดา  จังหวัดสระแก้ว

 

             “ดูผีเสื้อ”  กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ท่องเที่ยวได้ในทุกเพศทุกวัย  ที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมค่อนข้างน้อยและได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดและมีคุณค่าที่เราสามารถค้นพบได้ด้วยตนเองจากผืนป่าธรรมชาติมรดกโลก       เขาใหญ่ – ดงพญาเย็น  “อุทยานแห่งชาติปางสีดา-ตาพระยา”

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วในมุมมอง “เมืองผีเสื้อของผืนป่าตะวันออก”  รวมทั้งกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น  จังหวัดสระแก้ว   ร่วมกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา สมาคมรักษ์ปางสีดา  จัดเทศกาลดูผีเสื้อ… ที่ปางสีดา  มีกิจกรรม    อาทิ

 • ประกวดหุ่นผีเสื้อและขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ
 • กิจกรรมทำโป่งเทียมให้ผีเสื้อ
 • เรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรมดูผีเสื้อและแนะนำการถ่ายภาพผีเสื้อ จากนักดูผีเสื้อและนักถ่ายภ
 • เลือกซื้อสินค้าชุมชนของดีเมืองสระแก้ว
 • กิจกรรมดูผีเสื้อ เดินป่าระยะสั้นศึกษาธรรมชาติ

สำหรับนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวที่สนใจกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มหัศจรรย์ผืนป่าตะวันออก  กับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลากหลายรูปแบบ-ดูผีเสื้อปางสีดา,  ดูนกน้ำ…ตามเส้นทางนกงู,  แอบดูกระทิงที่…ตาพระยา  จังหวัดสระแก้วจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต้องคำนึงนึกถึงซึ่งสามารถเลือกสรรเดินทางมาใช้กิจกรรมได้ครบทั้ง   3 รูปแบบ

ผืนป่าตะวันออกเขตมรดกโลก “เขาใหญ่ – ดงพญาเย็น”  อุทยานแห่งชาติปางสีดา – ตาพระยา  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่มากนัก  การเดินทางสะดวกสบาย  ผืนป่าทั้ง  2  อุทยาน  มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่   และสัตว์นานาพันธุ์ เช่น ช้างป่า กระทิง  เก้ง กวาง หมูป่า  เสือ  นกเงือก  นกยูง  รวมทั้งผีเสื้อหลากสีสันที่มีอยู่อย่างหนาแน่น

นักท่องเที่ยวจัดสรรวันว่างสัก  2   วัน  จัดวางโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยว  ชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสระแก้ว    เริ่มต้นออกเดินทางแต่เช้าถึงอุทยานแห่งชาติปางสีดา  พร้อมเครื่องมือประกอบการดูผีเสื้อ  หยุดการเคลื่อนไหวสักนิดเพื่อชมความงามของแมลงปีกสวยแห่งผืนตะวันออกมีมากกว่า  300  สายพันธุ์   ชมน้ำตกงามนาม  “ปางสีดา”  และจุดชมวิว กม. 25

จากนั้น  ขับรถมุ่งหน้าสู่อ่างเก็บน้ำพระปรง  รับประทานอาหารเมนูปลา  ยามบ่าย ๆ แอบดูนกน้ำ  ตามเส้นทางนกงู  “นกอ้ายงั่ว”  และฝูงนกนานาชนิดที่ยืนพักผ่อนตากปีกบนต้นไม้ใหญ่ภายในอ่างเก็บน้ำพระปรง   แวะเวียนไปแอบดูกระทิง  “อุทยานแห่งชาติตาพระยา”  เข้าที่พัก  จะเลือกพักแบบแอบอิงธรรมชาติ  ภายในอุทยานแห่งชาติตาพระยามีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์  และบ้านพักรับรอง   หรือจะเลือกพักสบายๆ สไตล์โรงแรม/รีสอร์ท  ภายในตัวเมืองสระแก้วหรืออรัญประเทศ  ก็มีให้เลือกสรรหลากหลายรูปแบบ

เช้าวันใหม่ของวันที่สอง  เที่ยวตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก “ตลาดโรงเกลือ”  รับประทานอาหารอร่อยนานาชาติ   ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ “ปราสาทเขาน้อยสีชมพู”  หรือ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”   ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถามเรื่องกิจกรรมดูผีเสื้อที่ปางสีดาได้ที่  อุทยานแห่งชาติปางสีดา  โทร.  0-3724-6100, 08-1862-1511

ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282,  0-3731-2284  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวกับ  ททท.สำนักงานนครนายกที่ www.facebook.com/tatnayokfans และ www.twitter.com/tatnayok

อ่านต่อ

เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ อำเภอเขาฉกรรจ์

Nตักบาตรเทโว_สก.1

เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ อำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปี 2560  วันที่  7  ตุลาคม  2560  ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์  อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว สืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาของท้องถิ่น  สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงความสำคัญของวันตักบาตรเทโวโรหนะและวันออกพรรษา

 
       

อำเภอเขาฉกรรจ์  ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ และวัดถ้ำเขาฉกรรจ์  กำหนดจัดงานตักบาตรเทโวโรหนะวัดถ้ำเขาฉกรรจ์  วันที่   7  ตุลาคม    2560   ตั้งแต่เวลา 07.30  นเป็นต้นไป  ณ  วัดถ้ำเขาฉกรรจ์   อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ

 • ชมการแสดงสินค้า  OTOP  / สินค้าการเกษตรโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวผักปลอดสารพิษโคกตะแบก  แลกลุ่มแม่บ้านทำไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าว  กลุ่มเลี้ยงผึ้ง  ผ้าทอบ้านหนองโกวิท ฯลฯ
 • ชมมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพ นวดแผนไทย กิจกรรมเสริมการอ่านจากศูนย์การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยอำเภอเขาฉกรรจ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่
ททท. สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284  เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.    หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com

อ่านต่อ