close
FOLLOW US ON 

อาหารมุสลิม...ถิ่นนี้มีให้เลือกหา

อาหารอิสลาม อิสมาแอลโภชนา

ป้าย Food-02

ประเภทอาหาร : Muslim Food
ลักษณะเด่น :
ที่ตั้ง : 3/2 ม.4 ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ :
0-3728-8039 , 08-1650-1036
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ :
06.00 – 17.00 น.
การเดินทาง :

อ่านต่อ