หมวดหมู่: แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

ปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง เป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว สันนิษฐานว่า...

สถานที่ท่องเที่ยว, เที่ยววัด ไหว้พระ, แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

พระสยามเทวาธิราชจำลอง

พระสยามเทวาธิราชจำลอง อยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญประเทศ เป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราช มีความสูง ๑...

สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ริมทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตรงข...

สถานที่ท่องเที่ยว, เที่ยววัด ไหว้พระ, แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำนครนายกตำบลสันทรายมูล มีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...

สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร เลขที่ ๙หมู่ ๑๐ ตำบลศรีกะอาง เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในร...

สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

เมืองโบราณดงละคร

เมืองโบราณดงละคร เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณสมัยทวารวดีและขอม อยู่ที่ตำบลดงละคร ห่างจากตัวเมือง ๙ กิโล...

สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี ห่างจากตัวเมือง ๑๔ กิโลเมตร บริเวณโรงเรียนติดกั...

สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

ศาลหลักเมือง จังหวัดนครนายก

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก เสาหลักเมืองเดิมเป็นเสาไม้ยาวประมาณ 1 เมตรเศษ ปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตั...

สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

สระแก้ว สระขวัญ

สระแก้ว สระขวัญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ในสวนสาธารณะสระแก้ว สระขวัญ ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเม...