หมวดหมู่: history prachinburi

history prachinburi, สถานที่ท่องเที่ยว

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ เมืองโบราณสมัยทวาราวดีขนาดใหญ่

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีขนาดใหญ่ มีลักษณะ...

history prachinburi, สถานที่ท่องเที่ยว, เที่ยววัด ไหว้พระ

กลุ่มโบราณสถานสระมรกต กลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่

กลุ่มโบราณสถานสระมรกต  ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสระมรกต ตำบลโคกไทย เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดให...

history prachinburi, สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อทอง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ เส้นกบินทร์บุรี-สระแก้ว...

history prachinburi, สถานที่ท่องเที่ยว

โบราณสถานพานหิน

โบราณสถานพานหิน  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกขวาง ตำบลหนองโพรง เป็นโบราณสถาน ที่ก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมจัต...

history prachinburi, สถานที่ท่องเที่ยว

อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์

อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์  ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะลายพระหัตถ์ศรีมหาโพธิ์ ตำบลหนองโพรง อยู่ในความดูแลของเทศ...

history prachinburi, สถานที่ท่องเที่ยว, เที่ยววัด ไหว้พระ

หลวงพ่อทวาราวดี

หลวงพ่อทวาราวดี ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วิหารหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางประ...

history prachinburi, สถานที่ท่องเที่ยว

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถนนปราจีนอนุสรณ์ เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๖...

history prachinburi, สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๕ ถนนปราจีนตคาม ตำบลดงขี้เหล็ก ห่างจากตัวเมืองประมาณ ...

history prachinburi, สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)

พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต) อยู่ถัดจากศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปทางจังหวัดสระแก้ว เป...