หมวดหมู่: ท่องเที่ยวโครงการหลวง ตามศาสตร์พระราชา

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, ท่องเที่ยวโครงการหลวง ตามศาสตร์พระราชา, สถานที่ท่องเที่ยว

ถ้ำหาดทรายแก้ว

ถ้ำหาดทรายแก้ว ตั้งอยู่บ้านเขาเลื่อม เป็นถ้ำขนาดเล็ก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดจากแนวเขาเดียวกับ...

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, ท่องเที่ยวโครงการหลวง ตามศาสตร์พระราชา, สถานที่ท่องเที่ยว

ถ้ำเขาศิวะ หรือ ถ้ำน้ำ

ถ้ำเขาศิวะ หรือ ถ้ำน้ำ ตั้งอยู่บ้านเขาจันทร์แดง ระหว่างเทือกเขาตาง็อกและเทือกเขากกมะม่วง ห่างจากที่ว...

ท่องเที่ยวโครงการหลวง ตามศาสตร์พระราชา, สถานที่ท่องเที่ยว, เที่ยววัด ไหว้พระ

วัดป่าศรีถาวรนิมิต

วัดป่าศรีถาวรนิมิตหมู่ ๘ บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง บริเวณวัดมีเนื้อที่๓๐๐ไร่อยู่ติดกับเทือกเขาใหญ่ ภาย...

ท่องเที่ยวโครงการหลวง ตามศาสตร์พระราชา, สถานที่ท่องเที่ยว

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้งบริเวณด้านหลังเขื่อนขุนด่านปราการชลไป ๕๐๐ เมตร เป็นที่...

ท่องเที่ยวโครงการหลวง ตามศาสตร์พระราชา, สถานที่ท่องเที่ยว

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  ตั้งอยู่ถนนสุวรรณศร ตำบลศาลาลำดวน เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...