หมวดหมู่: ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ผจญภัย/กีฬา

ข่าว-สระแก้ว, ข่าวประชาสัมพันธ์, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ผจญภัย/กีฬา, สถานที่ท่องเที่ยว, สระแก้ว

เทศกาลดูผีเสื้อ…ที่ปางสีดา

มหัศจรรย์ผืนป่าตะวันออก..ดูผีเสื้อที่ปางสีดา   เทศกาลดูผีเสื้อ... ที่ปางสีดา เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ...

ข่าว-ปราจีนบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ผจญภัย/กีฬา

ล่องแก่งหินเพิง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ- กิจกรรมผจญภัยยอดนิยม

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-ผจญภัย กิจกรรมยอดนิยม  จัดสรรวันว่างวันพักผ่อนมาเยือนปราจีนบุรีในช่วงฝนนี้  กับ ...

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ผจญภัย/กีฬา, สถานที่ท่องเที่ยว

ล่องแก่งในลำน้ำนครนายก สามารถล่องแก่งได้ตลอดปี

ล่องแก่งในลำน้ำนครนายก นิยมใช้เรือแคนูและเรือยาง สามารถล่องแก่งได้ตลอดปีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณเชิง...

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ผจญภัย/กีฬา, สถานที่ท่องเที่ยว

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ตำบลหนองหมากฝ้าย มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๓๐ ไร่ สถานีแห่งนี้เป็นหน่วยงาน...

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ผจญภัย/กีฬา, สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์

อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์  ก่อสร้างเป็นเขื่อนดิน มีความสูง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร จากปากทางเข้าอ่างเก็บน้...

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ผจญภัย/กีฬา, สถานที่ท่องเที่ยว

สวนพันธุ์ไผ่

สวนพันธุ์ไผ่  ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร อยู่ในความดูแลของกรมราชท...

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ผจญภัย/กีฬา, สถานที่ท่องเที่ยว

ขับรถ ATV บีบีกัน เพ้นท์บอล โรยตัว

บีบี สปอตแอนด์เพ้นท์บอลหินตั้ง โทร.๐๘๖๓๕๘๘๖๐๙ สาริกา เอ็กพลอเรอร์ โทร. ๐๘ ๑๙๐๙ ๖๑๕๕ (ขับ ATV ชมวิวที...