หมวดหมู่: เที่ยวตลาด เรียนรู้วิถีถิ่น วิถีเกษตร สินค้าชุมชน

เที่ยวตลาด เรียนรู้วิถีถิ่น วิถีเกษตร สินค้าชุมชน

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เลขที่ ๖๖๙ หมู่ ๑ ตำบลวังใหม่ เป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ ๑ ของประเท...

สถานที่ท่องเที่ยว, เที่ยวตลาด เรียนรู้วิถีถิ่น วิถีเกษตร สินค้าชุมชน

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก หมู่ ๓ ตำบลทุ่งมหาเจริญ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านในรูปแบ...

สถานที่ท่องเที่ยว, เที่ยวตลาด เรียนรู้วิถีถิ่น วิถีเกษตร สินค้าชุมชน

ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

อำเภอเมืองนครนายก กลุ่มแม่บ้านสตรี สันคูเมือง ๔๙ หมู่ ๑๐ ตำบลดงละคร โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๔๐๔๓, ๐๙ ๘๒๖๑ ๑๘๙๖ ...

สถานที่ท่องเที่ยว, เที่ยวตลาด เรียนรู้วิถีถิ่น วิถีเกษตร สินค้าชุมชน

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่-ไม้เก่า แหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง ได้แก่ เหง้าไม้ไผ่แกะสลักแก่นไม้ ทำ...

สถานที่ท่องเที่ยว, เที่ยวตลาด เรียนรู้วิถีถิ่น วิถีเกษตร สินค้าชุมชน

ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15

ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15  ตั้งอยู่ที่เลียบถนนรังสิต-นครนายก คลอง 15 ตำบลบางปลากด อำเภอ...

สถานที่ท่องเที่ยว, เที่ยวตลาด เรียนรู้วิถีถิ่น วิถีเกษตร สินค้าชุมชน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน วัดฝั่งคลอง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน วัดฝั่งคลอง ตั้งอยู่ในวัดฝั่งคลองเลขที่ ๘๔ หมู่ ๔ตำบลเกาะหวาย ริมทางหลวงหมา...