หมวดหมู่: ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, สถานที่ท่องเที่ยว

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น เป็นโรงพยาบาลต้นแบบทางด้านการบำรุงสุขภาพด้วยสมุนไพร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ กิโล...

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, สถานที่ท่องเที่ยว

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทย ผลงาน “โครงการทัวร์สุขภาพโรงพยา...

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, สถานที่ท่องเที่ยว

โรงพยาบาลบ้านนา

โรงพยาบาลบ้านนา เปิดบริการนวดร่างกาย นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร จำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรพร้อมให้คำป...

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, สถานที่ท่องเที่ยว

นวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงพยาบาลนำร่องเร...

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เส้นทางปั่นจักรยาน ปราจีนบุรี

เส้นทางปั่นจักรยาน ปราจีนบุรีเส้นทางปั่นจักรยาน ปราจีนบุรีเส้นทางปั่นจักรยาน ปราจีนบุรีเส้นทางปั่นจั...

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการนวดแผนไทย

ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการนวดแผนไทย ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการนวดแผนไทย ผ่อนคลายความตึงเครียดด้ว...

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการนวดแผนไทย

ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการนวดแผนไทย ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการนวดแผนไทย ผ่อนคลายความตึงเครียดด้ว...

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เส้นทางปั่นจักรยาน นครนายก เส้นทางปั่นจักรยาน นครนายก เส้นทางปั่นจักรยาน นครนายก

เส้นทางปั่นจักรยาน นครนายก เส้นทางปั่นจักรยาน นครนายก เส้นทางปั่นจักรยาน นครนายก เส้นทางปั่นจักรยาน ...