หมวดหมู่: ท่องเที่ยวธรรมชาติ

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, สถานที่ท่องเที่ยว

เขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริ

เขื่อนขุนด่านปราการชล อยู่ในเขตบ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ...

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำวังบอน อ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อ่างเก็บน้ำวังบอน หมู่ ๗ บ้านวังบอน ตำบลนาหินลาด อ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่...

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกธารทิพย์ สามารถลงเล่นน้ำได้ มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อน

น้ำตกธารทิพย์  ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินต่างระดับ บางช่วงไ...

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีเนื้อที่ ๒,๑๖๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ นครนายก นครรา...

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานวังตะไคร้ สถานที่ท่องเที่ยวทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับและพักค้างแรม

อุทยานวังตะไคร้ ตำบลหินตั้งห่างจากตัวเมือง ๑๖ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ อุทยานวังตะไคร้เป็นของ...

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกเขาอีโต้ เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ลดหลั่นเป็นชั้น ๆ

น้ำตกเขาอีโต้ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพระ น้ำตกเขาอีโต้เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ลดหลั่นเป็นชั้น ...

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง พักผ่อนและทานอาหารที่ร้านริมอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง หมู่ ๘ บ้านโคกกราด ตำบลทัพราช เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนและรับประทานอาหารที่ร้านอา...

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติตาพระยา กำแพงธรรมชาติกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา

อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีการประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๗๑,๒๕...

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, สถานที่ท่องเที่ยว

ละลุ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน

ละลุ ตั้งอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๓๖ กิโลเมตร “ละลุ” เป็นภา...

ท่องเที่ยวธรรมชาติ, ท่องเที่ยวโครงการหลวง ตามศาสตร์พระราชา, สถานที่ท่องเที่ยว

ถ้ำหาดทรายแก้ว

ถ้ำหาดทรายแก้ว ตั้งอยู่บ้านเขาเลื่อม เป็นถ้ำขนาดเล็ก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดจากแนวเขาเดียวกับ...