close
FOLLOW US ON 

ว้าว… พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย

ททท. ชวนมานี่  มา..ชม – ชิม – ช้อป – ช่วย – แชร์ มางานนี้เที่ยวฟรีเที่ยวครบทุกพื้นที่พื้นถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี

งานว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

 

ตอน  พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย

วันที่  28 – 31  มีนาคม  2561  เวลา  16.00 – 21.00 น.

ณ  ณ บริเวณ สวนสาธารณะ  ริมแม่น้ำปราจีน-บางปะกง หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (ปกณ.)  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

 

สืบเนื่องจากนโยบายการสร้างสมดุลทางการท่องเที่ยว  โดยให้ความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย  กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้ง  ททท.  ได้ดำเนินงานขยายฐานตลาดคุณภาพด้วยการนำเสนอการท่องเที่ยว สัมผัส  Local  Experience  ผ่านวิถีการกิน   เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปใช้ชีวิตหรือมีประสบการณ์ตรงกับผู้ผลิต อาหารในท้องถิ่น  สร้างความยั่งยืน  กระตุ้นการใช้จ่าย  และทำให้ท้องถิ่นแต่ละที่มีความตื่นตัว  เห็นคุณค่าของตัวเอง  และปลุกกระแสเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีความโดดเด่นเรื่องอาหารโดยเฉพาะอาหารอาหารปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพ  อีกทั้งจังหวัดปราจีนบุรี  มีนโยบายและได้ดำเนินการรณรงค์เรื่องการส่งเสริมเครือข่ายอาหารสุขภาพและเครือข่ายผักปลอดสารพิษ รณรงค์สถานประกอบการจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะและการใช้สิ่งของที่เป็น อันตรายต่อชีวิต  สุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม  เช่น  ภาชนะบรรจุอาหาร  ผงชูรส  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ เป็นต้น

จ.ส.ต.สกล  ทองคำ  ผู้อำนวกการสำนักงาน  ททท.สำนักงานนครนายก  เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดรอง   ททท.  ร่วมกับพันธมิตรหลักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ได้แก่  จังหวัดปราจีนบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี   โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  เครือข่ายเกษตรอินทรีจังหวัดปราจีนบุรี  และประชาคมเครือข่ายอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี     กำหนดจัดงาน  “ว้าว …ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์  ตอน พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย”   ในวันที่ 28 – 31 มีนาคม  2561   ณ บริเวณสวนสาธารณะ หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (ปกณ.)  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ   ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด  7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  มีร้านค้ากว่า  40  ร้านค้า   ช้อปสินค้าชุมชน  ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย  สไตล์เมืองปราจีนบุรี” และชมการแสดงพื้นบ้าน  ผู้สูงอายุและเยาวชน  รวมทั้งกิจกรรม “ลด–แยก–แจก–โชค  @รักษ์ปราจีนบุรี”  เป็นต้น

ททท.สำนักงานนครนายก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวเมืองรอง “นครนายก – ปราจีนบุรี”       เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก  เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านรั้วของชาติ – เขตทหารน่าเที่ยวที่ “โรงเรียนนายร้อย  จปร.”  หรือ  “โรงเรียนเตรียมทหาร” รับประทานอาหารกลางวัน เลือกร้านบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มีหลากหลายเมนู

จากนั้นใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองนครนายก ร่วมทำบุญสร้างพระปรางค์นาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  “พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน  สิรินธรโลกนาถ”  ณ  วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้   ชมพิพิธภัณฑ์บ้านของผมกับเรื่องราวของสะสมนับหมื่นๆ ชิ้น “ตะเกียงโบราณ”  ณ  พิพิภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์  ยามเย็นเตรียมตัวเดินทางเที่ยวงานว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน  วันอร่อยได้                    ไร้แอลกอฮอล์  ตอน พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ททท. สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tat8.com

 

กำหนดการ

วันพุธที่ 28 มีนคม 2561   

เวลา    16.00 – 21.00  น.

 • ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด 7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  บรรยากาศวิถีไทยมากกว่า  40  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด
 • ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย  สไตล์เมืองปราจีนบุรี” อาทิ อาหารเด่น  7  อำเภอของดีเมืองปราจีนบุรี,  อาหารปลอดภัย,   สมุนไพรเพื่อการทำอาหาร,  วิถีถิ่นริมน้ำปราจีนบุรี  โดยภาครัฐและเอกชน
 • รับชมรับฟังการแสดงดนตรีโฟร์คซอง วง โอเล่ โสถิ่ม ( กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่)…บรรยากาศในสวน

เวลา    18.00  – 18.30  น.                 การแสดงดนตรีไทย  3  วัยอนุรักษ์

โดย  ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา    18.30 – 19.00  น.                 รำวงย้อนยุค

โดย  ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา    19.00 – 20.30  น.                 การแสดงวิถีไทยพื้นบ้าน  “ลำพวน  ลำตัด  รำโทน”

โดย  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

 

วันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม  2561   (พิธีเปิด)

เวลา    16.00 – 21.00  น.

 • ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด 7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  บรรยากาศวิถีไทยมากกว่า  40  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด
 • ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย  สไตล์เมืองปราจีนบุรี” อาทิ อาหารเด่น  7  อำเภอของดีเมืองปราจีนบุรี, อาหารปลอดภัย,  สมุนไพรเพื่อการทำอาหาร,  วิถีถิ่นริมน้ำปราจีนบุรี  โดยภาครัฐและเอกชน
 • รับชมรับฟังการแสดงดนตรีโฟร์คซอง วง โอเล่ โสถิ่ม ( กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่)…บรรยากาศในสวน

เวลา       18.00 – 18.10  น.              การแสดงระบำอยุธยา

โดย  กลุ่มนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา        18.19  น.                              พิธีเปิดงานว้าว.. ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลอกอฮอล์

                                                                ตอน พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย

                                                                ประธานพิธีเปิด โดย  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

                                                                ประธานฯ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมปรุงอาหารถิ่น  เมืองปราจีนบุรี

เวลา       18.10 – 18.40  น.              การแสดงโชว์ลีลาศเพื่อสุขภาพ

โดย  สมาคมลีลาศเพื่อสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่  30  มีนาคม  2561

เวลา    16.00 – 21.00  น.

 • ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด 7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  บรรยากาศวิถีไทยมากกว่า  40  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด
 • ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย  สไตล์เมืองปราจีนบุรี” อาทิ  อาหารเด่น 7 อำเภอของดีเมืองปราจีนบุรี,  อาหารปลอดภัย,  สมุนไพรเพื่อการทำอาหาร,  วิถีถิ่นริมน้ำปราจีนบุรี โดยภาครัฐและเอกชน
 • รับชมรับฟังการแสดงดนตรีโฟร์คซอง วง โอเล่ โสถิ่ม ( กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่)…บรรยากาศในสวน

เวลา   18.00 – 20.00  น.                  การแสดงวิถีไทยพื้นบ้าน  “ลำพวน  ลำตัด  รำโทน”

โดย  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

 

วันเสาร์ที่  31 มีนาคม 2561

เวลา    16.00 – 21.00  น.

 • ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด 7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  บรรยากาศวิถีไทยมากกว่า  40  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด
 • ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย สไตล์เมืองปราจีนบุรี”  อาทิ อาหารเด่น  7  อำเภอของดีเมืองปราจีนบุรี,  อาหารปลอดภัย,  สมุนไพรเพื่อการทำอาหาร, วิถีถิ่นริมน้ำปราจีนบุรี  โดยภาครัฐและเอกชน
 • รับชมรับฟังการแสดงดนตรีโฟร์คซอง วง โอเล่ โสถิ่ม ( กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่)…บรรยากาศในสวน

เวลา   18.00 – 18.10  น.                  การแสดงวิถีไทย แผ่นดินทอง

โดย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา   18.10 – 18.20  น.                  การแสดงมนต์รักลูกทุ่ง

โดย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 • การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
 • กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก  โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284

Leave a Response