close
FOLLOW US ON 

งานเกษตรนครนายก 2561

 

วันที่ 15 – 19 มีนาคม 2561  ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

พบกับกิจกรรมการประกวดผลมะปรางยักษ์ มะปรางหวาน มะยงชิด และเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลไม้สดจากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าวิสาหกิจชุมชน

Leave a Response