close
FOLLOW US ON 

ผาสุก รีสอร์ท – อำเภอกบินทร์บุรี

ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลกบินทร์บุรี  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 08-3834-6938, 08-1002-9040
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 10 ห้อง
ราคาห้องพัก 500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
  • แก่งหินเพิง
หมายเหตุ 

Leave a Response