close
FOLLOW US ON 

เรือนนภสร – อำเภอกบินทร์บุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 414, 414/1-2 หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 09-2298-6999
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 14 ห้อง
ราคาห้องพัก 700 – 1,300 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
  • แก่งหินเพิง
หมายเหตุ 

Leave a Response