close
FOLLOW US ON 

ณ กบินทร์ – อำเภอกบินทร์บุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 171 หมู่ 4 ตำบลเมืองเก่า  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 06-5547-1477
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 10  ห้อง
ราคาห้องพัก 500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
  • แก่งหินเพิง
หมายเหตุ 

Leave a Response