รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

ร่างโครงสร้างทีม RAMPC18

ตารางบรรยาย

สมัครเข้า line ทีม RAMPC18 ให้ search ID คุณ jangjy คือ 09022520 หลังจากนั้นคุณ jangjy จะเชิญเข้าทีมต่อไป


facebook ทีม RAMPC18 คือ...

สรุปบัญชีการเงินของ RAMPC18

เริ่มเก็บเงินกิจกรรมเครื่องดื่ม คนละ 300 บาท ในเดือนกรกฎาคม 56

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ จาก google drive ได้ตามขั้นตอนนี้

1) คลิกที่ตัวการ์ตูนนี้ จากนั้นจะเปลี่ยนไปหน้า Google Drive

2) กรอกอีเมลและรหัสผ่านตามนี้3) ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ตามอัธยาย
 
       
รวมตัวกันเป็น RAMPC18 เมื่อ 25 พฤษภาคม 2556