งานประเพณีแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561 และเทศกาลกินปลา กินกุ้ง ของดีอำเภอบ้านสร้าง